พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า โดยในวันนี้ จะนำประวัติความเป็นมา...